Playlist pop

BON IVER – Verreweg het meest romantische succesverhaal van vorig jaar is dat van Justin Vernon. Hij verliet zijn band, het totaal onbekend gebleven DeYardmond Edison, nadat eerder al zijn vriendin het met hem had uitgemaakt. Het gemoed enigszins bezwaard, vertrok hij drie maanden naar een hut in Eau Claire, Wisconsin, met in de achterbak van zijn auto wat rudimentaire opnameapparatuur en enkele half afgekloven instrumenten. Er bleek maar heel weinig te doen daar, in Eau Claire, Wisconsin, behalve hout hakken. Min of meer uit verveling begon Vernon liedjes te schrijven en op te nemen, waarmee hij zijn verdriet probeerde te bezweren. Die liedjes zouden later, slechts een héél klein beetje opgepoetst, verschijnen als de cd For Emma, Forever Ago, uitgebracht onder het pseudoniem (spreek uit op zijn Frans:) Bon Iver. For Emma, Forever Ago bleek een slow burner van jewelste. Vrijwel iedereen die de plaat had gehoord, zo leek het, vertelde het op fluistertoon door aan zijn...