Terrorisme

Deze week zet president Bush zijn handtekening onder een nieuwe wet die de ondervraging en de berechting van terreurverdachten regelt, de Military Commissions Act. Die naam is een zoethoudertje, schreef een jurist. Military Dictatorship Act dekt de lading beter. Want wat doet de wet? Het geeft de president (en zijn minister van Defensie) het recht om terreurverdachten te martelen. Het geeft de president (en zijn minister van Defensie) het recht om terreurverdachten te classificeren als ‘enemy combatants’. En het geeft de president (en zijn minister van Defensie) het recht om die ‘vijandige strijders’ levenslang op te sluiten zonder dat ze ooit voor een rechter verschijnen.

Dat deed president Bush toch al, zult u zeggen – zie de omstreden ondervragingstechnieken, de geheime detenties en Guantánamo Bay. Ja, maar de president had zich die macht eigenhandig toegeëigend. Nu heeft de volksvertegenwoordiging hem die macht gegeven. Daarmee is de Amerikaanse...