Heldendicht / Week van de Klassieken

Nog niet zo lang geleden hield voormalig VVD-voorman Frits Bolkestein in NRC Handelsblad een pleidooi voor het lezen van de klassieken in vertaling op de gymnasia. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn grootvader, die tijdens de oorlogsjaren in Londen minister van Onderwijs was geweest – een raadselachtige post in een regering in ballingschap – en toen iets dergelijks had betoogd. In de klassiek geschoolde wereld werken de molens langzaam, want pas jaren later, in 1958, toen het spook van de vertaalde Oudheid op het lesprogramma van de Nederlandse gymnasia weer eens de kop opstak, verenigden vijf klassiek geschoolde kopstukken hun bezwaren in een schotschrift met de titel: Is de Griekse litteratuur vertaalbaar? U raadt het antwoord al: neen. Ze waren niet zozeer tegen vertalingen, als wel tegen de gedachte dat die het wezenlijke van het Grieks zouden kunnen weergeven. Buitenstaanders die zich niet op het gymnasium en de universiteit aan...