Vrouwen die naast een burgerlijk huwelijk ook een islamitisch huwelijk sluiten, blijken na een scheiding klem te zitten als de man een religieuze scheiding weigert: ophanging of steniging dreigt in islamitische landen. Shirin Musa vocht tegen dit onrecht op grond van Nederlands recht. Met succes.

Shirin Musa trouwde met Walid omdat ze van hem hield. Hij was charmant, intelligent en welbespraakt. Ze wilde haar leven met hem delen, kinderen krijgen, een toekomst opbouwen. Maar hun huwelijk was niet gelukkig, steeds vaker bekroop haar het gevoel dat haar man Walid (niet zijn echte naam) met haar was getrouwd in de hoop zo een verblijfsvergunning te krijgen. Hij was als student vanuit Pakistan naar Nederland gekomen en had dus niet automatisch recht op verblijf, Shirin moest aantonen dat ze voldoende geld verdiende om hem hier te kunnen laten blijven.

Toen Walid in 2008 zijn verblijfsvergunning op zak had, verliet hij de echtelijke woning. Hij wilde scheiden van Shirin. Omdat Shirin...