Controle van de megastal Nederland

In zijn witte Fiat Punto rijdt milieu-inspecteur Sander Leenders over smalle landweggetjes naar een varkenshouderij in het Brabantse Lierop. ‘Twee dagen nadat ik een nieuwe auto had, wist heel de omgeving het,’ vertelt hij lachend. ‘Soms rijd ik een extra rondje om de boeren scherp te houden.’ Leenders controleert of veehouders zich aan alle milieuregels houden. Vandaag onderwerpt hij Driessen Vleesvarkens aan zijn kritische blik. Meer dan zesduizend varkens staan hier op stal. In viereneenhalve maand worden ze vetgemest tot ze een dikke negentig kilo wegen en klaar zijn voor de slacht.

Samen schijten en pissen de dieren een hoeveelheid mest bij elkaar die de boer jaarlijks een kwart miljoen euro kost om af te voeren. Drie luchtwassers moeten zorgen dat er niet te veel ammoniak neerslaat op de enkele kilometers verderop gelegen Strabrechtse Heide en Groote Peel. Veel plaatsen in Brabant krijgen tot vijf keer te veel stikstof in de vorm van...