Rondgang / Biografen en hun object

Uren hadden biograaf Nop Maas en zijn vriend rondgereden om de bunker op het Geheime Landgoed van Gerard Reve in Vesc te vinden. Pas toen de avond inviel en de benzine bijna op was, bereikten ze hun bestemming. De bunker was totaal vervuild. Duizenden vliegenlijken vormden een groezelig tapijt, een gat in de grond deed dienst als douche én wc. Door de tochtgaten die Reve in de muren had gemaakt klonk een naargeestig orgelspel als de wind er doorheen blies. In dit krot zou het stel twee weken bivakkeren om nader tot Reve te komen. Geen gedroomd vakantieverblijf, maar je moet er als biograaf wat voor over hebben om je object te leren kennen.

‘Het was waardevol om in Reves voetsporen te treden,’ zegt Maas in zijn gerieflijke studeerkamer in Haarlem. ‘Toen pas begreep ik hoe de wanhoop hem overviel als hij te lang in die bunker zat.’

Als biograaf moet je informatie verzamelen, wegen en selecteren. Maar minstens zo belangrijk: je moet je kunnen...