Gerdi Verbeet springt in de bres voor laaggeschoolden

Terwijl de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA, door het land trekt om oude rode waarden als bestaanszekerheid, solidariteit en verheffing van de burger nieuw leven in te blazen, verwacht Kamervoorzitter Gerdi Verbeet het heil van een heel ander soort vernieuwing.

Tijdens een toespraak in de Oude Zaal aan het Binnenhof brak ze een lans voor meer laaggeschoolden in het parlement. Het verbaal geweld van met name de PVV-fractie had ook een voordeel, constateerde ze. Opmerkingen als doe eens normaal, man! leidden tot meer belangstelling voor de democratie. Verbeet citeerde twitteraar Ramon die had laten weten: ‘Sinds Wilders met de PVV is begonnen en met debatten op tv komt, volg ik alles. Het is allemaal zo interessant geworden. In plaats van die hoge piefen met hun dure woordjes waar je niks van snapt, nu word tenminste taal gesproken die iedereen begrijpt.’ (de spelling van het werkwoord in de...