Beschouwing / Alles is politiek in Romeinse Tragedies

Politiek wordt door politici bedreven. Wie wil weten wat politiek is, zal dus moeten onderzoeken wat een politicus is en wanneer een politicus geboren wordt. Je kunt naar jezelf kijken als je vergadert of met je partner onderhandelt over het huishouden of over seks. Er draait iets in je hoofd en je bent niet langer een vat vol gevoelens, impulsen en gedachten, maar je levert je over aan strategisch handelen, een te bereiken doel. Je schept een beeld van jezelf, manipuleert ermee, duwt dat beeld naar voren en zegt: ‘Ik kan alleen met je samen zijn als je mij mijn vrijheid gunt.’ Of: ‘Geef mij die positie, dan zal dit bedrijf straks weer floreren.’ En uit de troebelen van je innerlijk wordt een politicus geboren.

Je ziet het ook gebeuren bij Marcus Antonius in De tragedie van Julius Ceasar, een van de Romeinse Tragedies van Shakespeare die door Toneelgroep Amsterdam tijdens het Holland Festival wordt opgevoerd. Antonius...