Alles is politiek in Romeinse tragedies

Door Edzard Mik

Politiek is wat je heel bewust laat zien en horen. Met idealen en waarheid heeft het weinig te maken. Edzard Mik zag in repetities van Toneelgroep Amsterdam hoe Ivo van Hove krachtige casestudies maakte van Shakespeares Romeinse Tragedies. Het publiek speelt het drama vanzelf mee.

Politiek wordt door politici bedreven. Wie wil weten wat politiek is, zal dus moeten onderzoeken wat een politicus is en wanneer een politicus geboren wordt. Je kunt naar jezelf kijken als je vergadert of met je partner onderhandelt over het huishouden of over seks. Er draait iets in je hoofd en je bent niet langer een vat vol gevoelens, impulsen en gedachten, maar je levert je over aan strategisch handelen, een te bereiken doel. Je schept een beeld van jezelf, manipuleert ermee, duwt dat beeld naar voren en zegt: ‘Ik kan alleen met je samen zijn als je mij mijn vrijheid gunt.’ Of: ‘Geef mij die positie, dan zal dit bedrijf straks weer...