Geschiedenis – Avonturen van een correspondent in het hol van de leeuw, tot 1941.

In de maanden nadat de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken, verlieten de meeste westerse correspondenten in Berlijn nazi-Duitsland – ze behoorden immers tot het vijandelijke kamp, of zouden daar snel, in het geval van bijvoorbeeld Nederland, toe gerekend worden. De Verenigde Staten zouden echter pas eind 1941 bij het conflict betrokken raken. Vandaar het curieuze feit dat er in 1940 en 1941 nog gewoon Amerikaanse journalisten rondliepen in Berlijn die verslag deden van wat ze meemaakten tussen de nazi’s.

De bekendste onder hen was wel William L. Shirer (1904-1993), de radiocorrespondent van CBS News. Hij was een van die mythische ‘foreign correspondents’ die in het interbellum door Europa reisden en verslag deden van de opkomst van het fascisme en het nazisme. Vanaf 1934 was hij gestationeerd in Berlijn (eerst voor een persbureau, vanaf 1937 voor CBS Radio), van waaruit hij getuige werd van...