Rondgang / Strategisch kiezen

Herman Vuijsje publicist

JA

PvdA

‘De afgelopen tien jaar heb ik consequent op de SP of de ChristenUnie gestemd. Maar deze verkiezingen hebben beide partijen dingen die me tegenstaan: het verzet van de SP tegen de identificatieplicht en het gehamer van de ChristenUnie op het bijzonder onderwijs.

Ik ben een “afstreep-stemmer”, ik stem op de minst slechte partij. Maar door de enorme media-aandacht kom je zóveel over de partijen te weten, dat er geen minst slechte meer is – bij allemaal ontdek ik wel een paar minpunten. Daarom ga ik deze verkiezingen waarschijnlijk strategisch stemmen, uit arren moede. Op de PvdA nog wel, een partij die ik dertig jaar lang gemeden heb als de pest omdat ik het een politiek correcte club vond.’

Paul Cliteur rechtsfilosoof

NEE

Partij voor de Dieren

‘Ik stem altijd op ideologieën en gedachtenstelsels, niet op een gezicht. Een beetje ouderwets, zou je kunnen zeggen. Jarenlang heb ik op de VVD gestemd, omdat ik dat...