Voor de echte groene ridder is het tankstation een poel des verderfs. Onze auto’s zijn een majeure bron van vervuiling. Van alle broeikasgassen die in Nederland worden uitgestoten, is 16 procent afkomstig van het verkeer. Voor een gemiddeld Nederlands huishouden is autovervoer met eveneens 16 procent de grootste bron van zijn totale CO2-uitstoot. De grootste ‘klimaatklapper’ die een gemiddeld Nederlands gezin kan maken, is de auto (vaker) laten staan, rekende de onafhankelijk voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal voor. Tenzij je elektrisch rijdt. Groene stroom is natuurlijk het best, maar zelfs op grijze stroom stoot een elektrische auto 30 procent minder CO2-uit dan zijn fossiele broer. De fabricage van elektrische auto’s is door de accu weliswaar vervuilender dan die van een benzinemotor, maar dat weegt niet op tegen de veel grotere vervuiling door de uitstoot van een benzinemotor, schrijft TNO. Als productie, gebruik en sloop in ogenschouw worden genomen, stoot een...