Mexico

Het verzet dat de Mexicaanse stad Oaxaca ruim een halfjaar bezet heeft gehouden, dreigt ondergronds te gaan. Hetzelfde geldt voor de nieuwe president van Mexico, de conservatieve Felipe Calderón. In Oaxaca vielen tot nu toe negen doden, de onopgehelderde verdwijningen niet meegerekend. In het Congres, waar Calderón moest worden ingezworen, bleef het bij vuistslagen en een ruwe stoelendans. De seance kon niet langer dan een paar minuten duren, gejoel overstemde de woorden van Calderón.

Zijn tegenstander in de verkiezingen, oud-burgemeester van Mexico-stad Andrés ‘Amlo’ Obrador had een plechtiger ontvangst gekregen, maar dan buiten, op het plein, waar hij zijn linkse schaduwregering installeerde. Van de eenenveertig miljoen stemgerechtigde Mexicanen stemde net een half procent minder op hem dan op Calderón. Tenzij er fraude in het spel is, zoals de aanhangers van Obrador beweren.

Na een vuile campagne met veel beschuldigingen van corruptie over en weer, vraagt Calderón de Mexicanen om hem nu op zijn daden te beoordelen. De situatie in Oaxaca zal daarin een belangrijke rol spelen. Calderón is zelf afkomstig uit het noorden van Mexico en het is de vraag hoe hij de onlusten in de zuidelijke stad het hoofd zal bieden.

De toerisme-industrie oefent druk op hem uit om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Maar de opstandelingen in het kleurrijke Indianenstadje lijken dronken van geweld, in reactie op het brute optreden van de verschillende politiediensten.