Grappige speling van het lot: slechts een paar maanden geleden verdedigden Kamerleden Boris van der Ham (D66) en Ineke van Gent (GroenLinks) hun voorstel om het parlement meer greep op de kabinetsformatie te geven. Ze wilden een eind maken aan de ouderwetse gewoonte dat de Koningin na de verkiezingen hoogwaardigheidsbekleders als de vice-president van de Raad van State raadpleegt en daarna een informateur benoemt. Waarom kon de Kamer geen debat over de verkiezingsuitslag houden en dan een informateur voordragen? Van der Ham: ‘Kiezers geven hun stem en moeten daarna kunnen zien wat er met die stem gebeurt. Afgelopen jaren verschijnen lijsttrekkers na de verkiezingen wel op televisie en in kranten, maar lichten hun ideeën over nieuwe coalities niet toe in het parlement. En ze konden dus ook niet kritisch bevraagd worden door andere politici. Dat moet anders.’

Niet iedereen stond voor dit staaltje van nieuwlichterij te juichen. Paul Kalma, het inmiddels afgeserveerde geweten van...