Pop

Bij iedere andere muzikant zou het ergerlijk zijn: meer dan één postuum verschenen cd met restopnamen. Maar bij Johnny Cash ligt dat vanzelfsprekend anders. Hij kan van ons niet vaak genoeg afscheid nemen. Alleen zo kunnen we met zijn allen de illusie in stand houden dat Cash er nog steeds is, een eenzame rijzige gestalte, zittend op een bankje voor de poort van het domein van Mister Death. Afscheid nemen is precies wat hij doet op American VI: Ain’t No Grave. Op tien verschillende manieren, in weinig meer dan een half uur, eindigend met een voor zijn doen nog redelijk luchtig klinkend ‘Aloha Oe’. (Dat de Hawaiiaanse uitdrukking eveneens affectie, vrede, liefde, mededogen, genade en hallo kan betekenen, is mij bekend. Toch is hier ‘vaarwel’ zonder twijfel het meest van toepassing. ‘Until we meet again’ zijn de allerlaatste woorden op de allerlaatste cd van Johnny Cash.)

Drie jaar na zijn dood op 12 september 2003 verscheen A Hunderd Highways, het vijfde deel van de reeks...