Onderzoek van de Binghamton University wijst uit: wie een punt gebruikt in een sms of appje, komt knorrig over. De punt is het epicentrum van ingehouden woede.

Punt had in de gesproken wereld altijd al een zweem van dwingelandij. Van basta, schluss, punt uit: de noodgreep van ouders met een dreinend kind in de supermarkt. Mensen die hardop ‘punt’ zeggen kunnen waarschijnlijk ook ‘heel slecht tegen onrecht’. Die types.

Maar ook in het domein van de geschreven taal verliest de punt nu terrein. De wetenschap heeft het bewezen. Een sms met een punt aan het einde komt minder oprecht over, bleek deze week uit een onderzoek van de Binghamton University. En dan is het dus zo. Waag het nu nog maar eens een sms, app of snap met een punt te eindigen. Je kunt er net zo goed meteen ‘ik haat je’ achteraan sturen.

Niet langer is punt de subtiele natrap, waarbij je met droge ogen kunt beweren het niet zo bedoeld te hebben. Sinds deze week weten we allemaal wel beter. Punt is het...