Binnenland

Dinsdag 16 januari was de bestuurlijke elite van Nederland bijeen op een congres, belegd door de twee belangrijkste adviesorganen van het kabinet: de Sociaal-Economische Raad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings­beleid. Iedereen die achter de schermen een beetje meetelt, gaf acte de présence: Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Coen Teulings van het Centraal Planbureau, Margo Vliegenthart van de MBO-raad, British Telecom-topman Ben Ver­waayen. Ze zeiden allemaal het zelfde: de verzorgingsstaat moet worden veranderd in een activerende participatiemaatschappij. Te veel Nederlanders leunen nu achterover en zo win je het nooit van de bewoners van Shanghai en Bangalore. Senioren, vrouwen, allochtonen – ze moeten aan het werk. Anders stort het sociale bouwwerk op den duur in. Het symposium was bedoeld als handreiking aan het nieuw te vormen kabinet – stond in de uitnodiging te lezen. Balkenende, Bos en Rouvoet konden een beetje hulp van...