Nieuws!

Er wordt wat afgespeculeerd over de opstanden in Noord-Afrika. Niemand weet precies wat er allemaal gebeurt, laat staan wat er nog staat te gebeuren, maar de overheersende opinie lijkt voorlopig te zijn dat al die (pogingen tot) revoluties een positief verschijnsel zijn. We wisten allang dat het Westen uit eigenbelang allerlei rustgevende dictators in het zadel hield, maar nu er dagelijks mensen die om democratie roepen worden doodgeschoten met wapens die ‘wij’ hebben geleverd, kunnen we toch niet anders dan de kant van de demonstranten kiezen.

Toch zijn er verschillen: linkse commentatoren en politici lijken in het algemeen wat optimistischer te zijn over de ‘Arabische lente’ dan rechtse. Dat is niet onbegrijpelijk, want volksopstanden en internationale solidariteit passen nu eenmaal beter in het straatje van links, terwijl aardolie, Israël en algemene islamvrees over het algemeen eerder rechtse issues zijn. Ook is het niet zo gek dat links dat een beetje flauw vindt van...