De uitspraak van het Hooggerechtshof was unaniem: Shell kan niet voor de Amerikaanse rechter terecht staan voor vermeende mensenrechtenschendingen in Nigeria.

Voor mensenrechtenorganisaties was het gisteren een zwarte dag toen het Amerikaanse Supreme Court haar uitspraak in de zaak Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. publiceerde.

Esther Kiobel en elf andere Nigerianen wilden Shell aansprakelijk stellen voor medeplechtigheid aan grove mensenrechtenschendingen – martelingen en buitenrechtelijke executies – in Nigeria. Ze deden een beroep op een oude Amerikaanse wet, de Alien Tort Statue (ATS) die oorspronkelijk bedoeld was om piraterij op internationale wateren aan te pakken, maar de afgelopen jaren door mensenrechtenadvocaten was gebruikt om multinationals voor de rechter te dagen in civiele aansprakelijkheidsprocedures.

Shell verzette zich. De Amerikaanse rechter had geen jurisdictie, zei de Nederlands-Britse multinational. De Nederlandse overheid was het met Shell eens en...