Gelijk hebben is één, gelijk krijgen is iets anders. In hun slepende geschil met zorgverzekeraars verwierven, naar wordt overgenomen, de specialisten in de geestelijke gezondheidszorg de sympathie van hun achterban, maar wat schieten ze daarmee op?

Het conflict is bekend: de verplichting om details over diagnose en behandeling via het declaratieformulier prijs te geven, staat op gespannen voet met het beroepsgeheim en de privacy van de betrokkenen. Het omstreden systeem heeft de zegen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de toezichthouder op naleving van de privacywetgeving in ons land. CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm verklapte dat hij persoonlijk van mening is dat de omstreden eis de inzet zou kunnen zijn van een kansrijke procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Toch is het CBP niet bij machte om het tij te keren. Wettelijk schijnt het namelijk te mogen: verzekeraars die de behandeling uitsluitend vergoeden als ze op de hoogte worden...