Geert Wilders, de grote winnaar van de Europese verkiezingen, roept graag dat hij wordt genegeerd en gekleineerd door de ‘linkse media’. Maar sinds gisteravond gaat die klacht – voor zover hij al op enige waarheid berustte – niet meer op.

Tijdens het slotdebat tussen de fractievoorzitters gaf gespreksleider Ferry Mingelen van de linkse grachtengordelomroep NOS hem vanaf de eerste tot de laatste minuut een free ride.

Meteen aan het begin werd het onderwerp Europa terzijde geschoven. Ferry vond het goed. Wilders kon ongebreideld fulmineren tegen het ‘afschuwelijke’ kabinet dat een ‘verschrikkelijk’ beleid heeft gevoerd. Ferry zei niets. ‘U moet gewoon uw biezen pakken en vertrekken,’ blafte Wilders tegen Mariëtte Hamer van de PvdA. Ferry lachte schaapachtig.

Daarna ging Geert zelf de vragen stellen. Een voor een ging hij zijn politieke tegenstanders af.
‘Mevrouw Hamer, wilt u met mij een coalitie vormen? Nee? Schandalig.’
‘Mevrouw Kant, wilt u met de PVV regeren? Nee?...