Uit het leven

Oscar van Alphen, op 21 november op zevenentachtigjarige leeftijd overleden, was een gedreven en rusteloos fotograaf, essayist en docent. Hij voelde zich intens betrokken bij de maatschappij en kwam tot de ontgoochelende conclusie dat fotografie geen juist beeld van de werkelijkheid gaf. ‘De fotografie is mij dierbaar, maar ik wantrouw het beeld dat ik maak,’ zei hij. Een gekweld man wilde hij zich niet noemen, het was meer ‘een fundamentele ontevredenheid met wat er in de wereld gaande is. Ik kan daar nauwelijks iets in ontdekken wat nou zo verschrikkelijk vreugdevol is.’ Fotografie, vond hij, mag niet tot kunst verheven worden, want, anders dan kunst, staat fotografie midden in de maatschappij. ‘Mooie’ foto’s beschouwde hij als bewijs van armoede, het onvermogen om de waarheid bloot te leggen. Groots en imposant kon hij kankeren en vloeken op de benepen Hollandse burgerlijkheid, maar hij kon zich ook als de zachtaardige aartsvader met de twinkelende ogen ontfermen...