Een vrouwenquotum nodig? Als het om vrouwen in de media gaat, maken wij ons liever druk om Jeroen Pauw.

Bij de buren is het een vraagstuk dat leeft. Vorige week ondertekenden 340 vrouwelijke journalisten uit heel Duitsland een open brief, gericht aan 250 mediabazen. Daarin bepleiten zij een quotum van dertig procent vrouwen in F├╝hrungspositionen. Want net als hier wemelt het daar op de werkvloer van vrouwen, terwijl bovenin als vanouds mannen domineren. Zonder zoÔÇÖn quotum, denken de initiatiefnemers, zal dat nooit veranderen.

Zou het? Zelf ben ik, hoewel de vrouwenzaak zeer toegedaan, niet enthousiast over het concept. Nog niet, zeg ik er voorzichtigheidshalve bij. Natuurlijk, elk fatsoenlijk mens zou het beschamend moeten vinden dat het percentage topvrouwen ver achterblijft ÔÇô ook in de media. Maar of je dat oplost met een verplicht quotum? Vooralsnog wegen de nadelen in mijn ogen niet op tegen de voordelen. Hinderlijk vind ik bovenal de argumentatie van de...