Abortus

Progressief en feministisch Nederland maken zich op voor een nieuwe bedreiging: het komend christelijk-sociale kabinet zou weleens kunnen gaan morrelen aan de abortuswetgeving. ChristenUnie-leider André Rouvoet pleit voor een inperking van het begrip ‘noodsituatie’, een voorstel dat bij onze aankomende premier in vruchtbare aarde kan vallen. Jan Peter Balkenende en zijn partij suggereren regelmatig dat in ons land ‘de hand wordt gelicht’ met de abortuspraktijk.

Het actiecomité Wij Vrouwen Eisen, opgericht in 1974, heeft inmiddels een open brief aan de PvdA geschreven waarin de sociaal-­democraten worden herinnerd aan hun oude standpunten: abortus uit het Wetboek van Strafrecht, en de vrouw beslist. De ondertekenaars willen niet dat er aan het begrip noodsituatie wordt getornd. Maken ze zich terecht zorgen?

Het in werking treden van de Wet afbreking zwangerschap (Waz, zie kader Abortuswetgeving) in 1984 heeft er niet voor gezorgd dat abortus van de politieke...