Reportage

Thys Dykstra (63), boekhandelaar in ruste, pakt veilinglot 9 uit de kast, een stapeltje van elf boeken, kruiselings bijeengehouden door brede postelastieken. Dykstra slaat Epicurean Political Philosophy van J.H. Nichols open. Rechts bovenaan op de Franse titelpagina, zoals de eerste bladzijde in boektermen heet, staat met zwarte pen in minuscuul, precieus handschrift: ‘Michaël Zeeman’. Hoe klein ook, de Z is zwierig, de naam is onderstreept, daaronder ‘april ’85’. Dykstra: ‘Dit boek kostte toen 106,45 gulden. En neem deze, lot 908, vijf delen Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Brunner, Conze en Koselleck. Meer dan tweehonderd gulden per deel. Band 3 was 235 gulden, band 5 had in de winkel moeten liggen voor 222,50. Voor die jaren veel geld.’

We lopen door de vertrekken van het veilinghuis Burgersdijk & Niermans te Leiden. Het is de eerste kijkdag voor de veiling van het non-fictiedeel van de boekencollectie van Michaël Zeeman, in...