Den Haag

Ronald van Raak studeerde geschiedenis en filosofie.

Hij was hoofd van het wetenschappelijk bureau van de SP en zit nu in de Tweede Kamer. In 2006 verscheen zijn boek Het rijke rooie leven. De teneur: behalve de PvdA beschouwde ook de SP zich als wettige erfgenaam van Vadertje Drees en Ome Joop. Sinds Wim Kok in de jaren negentig met de liberalen pacteerde, werd de oude solidariteitsgedachte nog alleen gekoesterd door een deel van de kerken en door de SP. Vooral rooms-katholieken met een modaal of laag inkomen maakten de overstap naar de partij waarin ze de nestwarmte van vroeger herkenden.

Ondanks zijn kritiek op de liberale inslag van politici als Femke Halsema en Wouter Bos sloot Van Raak zich in 2005 aan bij het platform Een Ander Nederland. Het doel: PvdA, SP en GroenLinks nader tot elkaar brengen. Al te innig hoefden de contacten van hem niet te worden. ‘Voor links bestuur is geen ideologische eenheid nodig, maar wel veel onderling vertrouwen,’ schreef hij in het...