In memoriam / John Updike (1932-2009)

De dood van John Updike, vorige week, ontneemt de literaire wereld, en zeker de Amerikaanse literatuur, een van haar grootste stilisten. Getraind in de beeldende kunst ontplooide hij zijn schrijvende vakmanschap vooral in plastische, fraai geformuleerde zinnen waarin hij zijn psychologische raffinement uitleefde.

Toch zal hij bij veel lezers vooral bekend blijven als de schepper van dat ene oer-personage: Rabbit, het troetelnaampje voor Harry Angstrom, de Amerikaanse Everyman. De Rabbit-cyclus (Rabbit Run, over de jaren vijftig, Rabbit Redux over de jaren zestig, Rabbit is Rich over de jaren zeventig en Rabbit at Rest over de jaren tachtig) laat een man zien die groot wordt in het Eisenhower-tijdperk, het tijdperk van de Amerikaanse Droom en van de brede verspreiding van consumptiegoederen en welvaart in de Verenigde Staten. Maar naarmate de tijd vordert, wordt de aanvankelijk nog wel enigszins sympathiek overkomende Rabbit almaar zuurder,...