‘Toen ik voor het eerst de sterrenwacht van Göttingen bezocht,’ schrijft Daniel Kehlmann, ‘had ik mijn roman Het meten van de wereld bijna af.’ Dat is een verbazingwekkende zin. Kehlmann opent er het essay ‘Wo ist Carlos Montúfar?’ mee, dat onlangs in een bundel met dezelfde titel verscheen. De sterrenwacht van Göttingen was de werkplaats van de beroemde wiskundige en astronoom Carl Friedrich Gauß, een van de twee hoofdpersonen in Kehlmanns roman Het meten van de wereld. Hier observeerde Gauß de loop der planeten en mat hij de magnetische onrust in de aarde. En de auteur had niet eens de moeite genomen om bij de research voor zijn boek de plaats van handeling te bezoeken!

‘In mijn boek was de man die hier leefde weliswaar een genie maar ook een hartstochtelijk bordeelbezoeker, een gedesinteresseerd gezinshoofd en een monstrum van slecht humeur,’ vervolgt Kehlmann. Om even later te verzuchten dat hij blij is dat Gauß niet meer leeft. Het was de schrijver vast...