De economie van het onderwijs is een achtergebleven gebied, specifieker: de bedrijfseconomie van het onderwijs. Productontwikkeling, handig organiseren, productieprocessen en onderwijslogistiek – alleen een voorhoede van scholen is er echt in geïnteresseerd.

Des te verheugender is het dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in De Nederlandse economie in 2006 inzicht verschaft in de kosten van een diploma en de ontwikkeling hiervan in de tijd.
Nog los van de getallen, is de methodiek al heel plezierig. In het onderwijs wordt veelal gedacht in processen, zelden in resultaten. Door in de studie te kijken naar de kosten per einddiploma, helpt het CBS de onderwijssector een beetje resultaatbewuster te worden.

Om de kosten van een einddiploma inzichtelijk te maken, kijkt het CBS naar het onderwijssysteem op één moment in de tijd. Een leerling doorloopt als het ware het hele onderwijssysteem, van basisschool tot einddiploma, in één jaar. De kosten van zo’n...