Speelt de Republiek der Letteren zich binnenkort in de digitale wolk af? Terwijl in 2014 nog steeds echte boeken verschijnen, worden de voorbereidingen getroffen.

Het duurt even voor je de lijst van de boeken en artikelen van Jerome McGann hebt doorgenomen. Je vinger moet de scrolltoets geruime ingedrukt houden om alles te kunnen zien van wat hij in zijn zevenenzeventigjarige leven heeft geschreven.

McGann is hoogleraar aan de Universiteit van Virginia en de schrijver van het binnenkort bij Harvard te verschijnen boek A New Republic of Letters, een boek over ‘Memory and Scholarship in the Age of Digital Reproduction’. McGann springt in de toekomst. De nieuwe Republiek der Letteren zal zich in computers en laptops bevinden. Zijn eigen publicatielijst aan papieren boeken en artikelen gaat tot het verleden behoren. Alfawetenschappers moeten vertrouwd gemaakt worden met de technische eisen die worden gesteld aan het digitaal bewaren en toegankelijk maken van cultuur. De...