Kousbroeks dierenessays

Op de plaats waar zich bij veel mensen het gevoel voor religie bevindt, zit bij Rudy Kousbroek de liefde voor het dier. Zijn gevoelens van verbondenheid met dieren in het algemeen en met huisdieren in het bijzonder zijn zo innig en zo vanzelfsprekend dat hij mensen die niet van ezels, honden of eenden houden bij voorbaat verkettert. Dieren zijn voor Kousbroek afwisselend ‘onweerstaanbaar mooi en ontroerend’ (een kip), ‘verpletterend’ (een os) of ‘aanstekelijk’ (een schildpad). Wie een hekel aan katten heeft, geldt in Kousbroeks wereldbeeld als ‘niet minder dan dom’.

Uit de essaybundel Mederei-zigers. Over de liefde tussen mensen en dieren komen verschillende verklaringen naar voren voor deze totale overgave van de auteur aan het dier. Kousbroeks onwankelbare geloof in dieren als ‘een wonder, een overblijfsel uit het paradijs’ heeft bijvoorbeeld veel te maken met zijn eigen verdrijving uit het paradijs van zijn jeugd in Nederlands-Indië, waar hij de eerste...