Architectuur / De nieuwe vleugel van het Stedelijk

De eerste kennismaking is een shock. De nieuwe vleugel van het Stedelijk Museum is ongekend, een bouwwerk dat uit het niets lijkt te komen en zich weinig gelegen laat liggen aan het oude gebouw en de omgeving. Het is alsof het daar tijdelijk geparkeerd is, dicht tegen de oudbouw aan, als een vrachtwagen of een camper. Het hoort bij een wereld waarin alles en iedereen op drift is. Het had overal kunnen staan. Overal en nergens.

Het kan niet anders of het gemor zal bij de opening in de straten en stegen van de hoofdstad aanzwellen. De laatste decennia laten zien dat Amsterdammers geneigd zijn overgevoelig te reageren op architectonische vernieuwing. Wat het voormalige havengebied betreft, is die prop gelukkig wel losgeschoten. Maar de vraag is of dat inmiddels ook voor het centrum en het Museumplein geldt. Daar koesterde de stad zich tot voor kort nog in zijn deugdzame, burgerlijke bouwtraditie. Ingrijpende veranderingen gingen...