Nederland is een bestuurlijke lappendeken die steeds ingewikkelder dreigt te worden.

Bollengemeente Hillegom heeft 20.000 inwoners. Er zijn 92 ambtenaren in dienst. Te weinig om op een verantwoorde manier de zware taken te vervullen die het kabinet naar de gemeentebesturen wil overhevelen: de jeugdzorg, de ouderenzorg en het werkgelegenheidsbeleid voor mensen met een arbeidshandicap. Dus heeft Hillegom ‘strategische afspraken’ gemaakt met andere gemeenten uit de Bollenstreek.

In VN 09 inventariseerde Jaco Alberts de wirwar van ‘gemeenschappelijke regelingen’ die daardoor is ontstaan. Want het kleine Hillegom is ook op gebieden als veiligheid, milieu en economie op derden aangewezen. Steeds wisselende derden. Nadat Noordwijk afhaakte, werd met Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout de ‘Bollen 4’ gevormd. Ze gaan samen de zorgtaken uitvoeren. Maar voor de sociale werkvoorziening trekt Hillegom op met Katwijk en Wassenaar, en voor het innen van belastingen met Haarlem en...