Samsom wilde over links regeren. Kan hij het zich veroorloven om die voorkeur te laten vallen?

Op 1 mei 2005 was er een feestelijke bijeenkomst in de Amsterdamse debattempel De Balie. Het platform Een Ander Nederland, opgericht om PvdA, SP en GroenLinks nader tot elkaar te brengen, vierde aan het Leidseplein de Dag van de Arbeid.

Het programma bestond uit gesproken columns, cabaretsketches en een optreden van Luc Houtkamp die op zijn saxofoon ‘een ander geluid’ liet horen. GroenLinks-rekenwonder Kees Vendrik hield een toespraak over ‘Nederland als bakermat van een creatieve economie’, Arda Gerkens van de SP over de gevoelens van saamhorigheid die het vieren van de eerste mei bij haar opriep.

Maar het belangrijkst was de powerpointpresentatie van Diederik Samsom. Samen met PvdA-fractiemedewerker Willem Minderhout had hij alle stemmingen in de Tweede Kamer in kaart gebracht. Kern van de zaak was dat zich sinds 2002 een steeds duidelijker scheiding had afgetekend tussen de...