Politiek

Wat is er toch met de oppositie? Waarom reageert die alleen met grote morele verontwaardiging op de plannen van dit kabinet in plaats van met keiharde tegenvoorstellen?

Agnes Wolbert (PvdA) twitterde dat ze het niet kon geloven dat dit écht gebeurde toen het decimeren van het pgb (persoonsgebonden budget) aan de orde was. ‘Handen af van recht op zorg,’ was de reactie van SP-Kamerlid Renske Luijten. Geen slogan die recht het hart raakt.

Van links tot rechts is iedereen het er over eens dat de kosten in de gezondheidszorg te snel en te hard groeien. Die van de AWBZ zijn de laatste tien jaar met 66% gestegen, van tien naar drieëntwintig miljard. En er is geen enkele reden om te denken dat dat de komende tijd minder zal worden. De AWBZ werd in 1967 ingevoerd voor de financiering van onverzekerbare ziektekosten zoals langdurige ziekenhuisopnames. Ook thuiszorg, verblijf in verpleeg- en verzorgingshuizen en het pgb vallen daaronder.

Guus Schrijvers, econoom en hoogleraar...