8 november 2006

PvdA-senator Ed van Thijn stelt deze week in Vrij Nederland dat het begrip ‘genocide’ van toepassing is op de volkerenmoord in Armenië. ‘Volgens de huidige definities is het uitroeien van een volk of het doden van leden van een bepaalde gemeenschap omdat ze leden van die gemeenschap zijn genocide. Dat heeft zich op grote schaal voltrokken, daar heb ik geen enkele twijfel over.’

Van Thijn gaat hiermee in tegen de nieuwe koers van Wouter Bos. Die wil dat de PvdA vanaf nu het woord ‘genocide’ mijdt. Aan het begrip kleven volgens Bos juridische consequenties waarvan onduidelijk is of die op de Armeense kwestie van toepassing zijn.

Van Thijn vindt het in tegenstelling tot Bos wel gerechtvaardigd het begrip ‘genocide’ te gebruiken. Toch pleit hij in Vrij Nederland voor een nieuw, gemeenschappelijk onderzoek naar de gebeurtenissen door een gemengde commissie waarin Turken en Armeniërs zitting hebben. Van Thijn: ‘Als dat een methode is om gezamenlijk de feiten onder ogen...