Zou het niet geweldig zijn als er een plaatje was van de economie? Een bewegend plaatje waarop je kan zien hoe de stand van de economie verandert naarmate de tijd voortschrijdt? Zodat je ook als geïnteresseerde burger zonder stevige economische scholing kan kijken naar het rijzen en dalen van de conjunctuur – zeker in deze tijden?

Ja, dat is geweldig. Want zo’n bewegend plaatje bestaat al, en is te bekijken op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De feitenverzamelaars van het CBS noemen het de Conjunctuurklok (zie: www.cbs.nl en zoek op conjunctuurklok).

Papier beweegt niet, en daarom heeft grafiekenmaakster Bianca Leendertse van B-Graphic van de klok een foto gemaakt (zie grafiek). We zien twee lijnen die de klok indelen in vier kwadranten. De verticale lijn geeft aan of de waarde van de economische grootheid waar we naar willen kijken zich boven of onder de trend bevindt. De horizontale lijn geeft aan of de waarde van de grootheid stijgt of daalt....