Ko Colijn concludeert tot zijn stomme verbazing dat topeconomen nu nog debatteren over wat Havisten in de jaren tachtig al wisten.

Ooit was ik niet alleen journalist bij dit weekblad, maar ook leraar economie op een keurig lyceum.

Ofschoon zeker niet de allerhoogste trede van de economische wetenschap, was het lesgeven aan havo- en vwo-leerlingen toch een eerzaam genoegen – vooral als je er weer eens in geslaagd was om het model van Keynes uit te leggen en de beginselen van het geld- en bankwezen tussen de oren van rusteloze pubers te krijgen.

Professor Arnold Heertje was daarbij een onontkoombare sidekick, zijn Kern van de economie werd in grotere aantallen verkocht dan Vijftig tinten grijs nu, en het havo-aftreksel Elementaire economie beleefde misschien wel honderd drukken.

Ik weet zeker dat honderden, nee duizenden leerlingen toen hebben geleerd dat economie geen natuurkunde was maar eerder sociologie: een gedragswetenschap waarin getallen en wetmatigheden betrekkelijk...