Het lijkt zo heerlijk overzichtelijk; een ‘one-issuepartij’. Bij een ingewikkeld vraagstuk als de belastingherziening hoeft Henk Krol alleen maar te letten op het belang van ouderen. Simpel.

Het nieuwe belastingplan is duidelijk niet in het belang van 50-plus. De inkomstenbelasting gaat omlaag, de BTW omhoog. Werkende mensen gaan erop vooruit, maar voor gepensioneerden of mensen die niet (meer) kunnen werken, wordt het leven duurder. Daarom stond Henk Krol bij de presentatie van het plan na een halfuur alweer buiten.
Is dat erg? Ja, dat is erg. Want als er iets is waar we het kabinetsbeleid op moeten toetsen, dan is het op wat het doet voor 50-plussers. Ik denk daarbij niet primair aan gepensioneerden, maar aan de groeiende groep werkloze 50-plussers. Want daar kan de 50-pluspartij (twee zetels in beide Kamers) een belangrijk maatschappelijke vraagstuk bij de hoorns vatten waarvoor nog altijd te weinig politieke aandacht is.

De feiten. Al jaren stijgt de leeftijd van de...