Het Leven

Hoeveel vrienden kan een mens eigenlijk aan? Je kunt met maximaal honderdvijftig mensen sociale relaties onderhouden, stelt de bekende Engelse antropoloog Robin Dunbar, die onderzoek naar vriendschap deed. Maar dat zijn lang niet allemaal vriendschappen. Ook op het internet onderhouden mensen met slechts weinigen één-op-één-contacten. Maar sommige serial netwerkers op sociale netwerksites als Hyves, Facebook, LinkedIn, Twitter en MySpace hebben wel drie- tot vijfhonderd vrienden, connections of followers op het web, een hoeveelheid die het Getal van Dunbar ver overstijgt.

Voor veel mensen moet hun profiel op Hyves, Facebook of LinkedIn dan ook het aanzicht tonen van de vliering van een bovenmodale gezinswoning: overvol, rommelig, onoverzichtelijk. Op vrienden die geen vrienden zijn, raak je snel uitgekeken. Vaak zitten er mensen bij die je niet eens op straat zou herkennen. Of die je nog nooit in het echt hebt gezien. Het zijn louter digitale vrienden. En digitale...