Series zijn gebouwd op eerdere serieus. Het verleden resoneert mee, nu het seriegenre een vrijplaats is geworden voor topregisseurs en oudere karakteracteurs, maar ook voor jonge makers. De beste series zijn cinematografische dromen die in vervulling gaan.

Waarom zou je, zoals in de afdeling met serie-recensies in deze gids is gebeurd, je niet houden aan de prettig frikkerige waarderingsschaal van één tot en met tien, maar zo ver gaan om een elf toe te kennen aan een serie? Een 11, het zottengetal. Volstaat een tien niet om de hoogste lof te spuien over een iconische, sublieme serie? Zo’n serie die geschiedenis schreef, zo’n serie die het serielandschap blijvend veranderde, zo’n serie die de toekomst dichterbij bracht en die de weg wees? Dat zijn series waarvoor je het bepaalde lidwoord ‘de’ kunt zetten, met klemtoon. Dé politieserie? The Wire. Dé New York-serie? Sex and the City. Tienen, zonder meer. Maar er zijn series die meer bieden dan het beste genrestuk,...