De nazi’s als geslaagde socialisten

21-06-2007
Door Bart Tromp

Een leven lang denken slaat neer in het indrukwekkende nieuwe boek van J.A.A. van Doorn, Duits socialisme. Waarom verloren de socialisten van de nazi’s, en waarom konden de nazi’s wél de klasse- en standenloze samenleving totstandbrengen?

Op 16 oktober 1986 verscheen in NRC Handelsblad een opmerkelijke column van de hand van J.A.A. van Doorn, op dat moment nog hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit. Hij beschreef daarin hoe hij er bij toeval achterkwam dat in het weekblad van het ministerie van Onderwijs stond aangekondigd dat de opleiding sociologie aan de Erasmus Universiteit zou worden opgeheven en de staf collectief ontslagen. Een niet bevriende collega had hem kort daarna met leedvermaak onder ogen gebracht dat het Van Doorns eigen schuld was. Dan had hij maar niet in het openbaar op scherpe toon een geniepige poging aan de kaak moeten stellen van de toenmalige directeur-generaal voor het...