Nog uitgebreider is mejudice.nl: (Inter)nationale topeconomen gaan in filmpjes en opiniestukken met elkaar in conclaaf. Met usual suspects als Arnoud Boot en Sylvester Eijffinger, maar ook een Atheense hoogleraar die betoogt dat de eurozone bij vertrek van Griekenland volledig in elkaar zal storten.