In wat toch al een politiek lastig dossier is, werd vorige week een bom gegooid van vijftien miljard euro. Het FD opende de krant met de kop: ‘Autorijder betaalt dubbel’. Als ze dat bij de krant van wakker Nederland doen, wat geregeld voorkomt, kan het stuk rustig ongelezen blijven. Maar nu gaat het echt ergens over.

In de wereld van het rekeningrijden, de kilometerheffing en de aanschafbelasting voor nieuwe auto’s bpm, schuilt een vraagstuk waarvan ook het ministerie van Financiën zegt (blijkens het FD): ‘Het is een ingewikkelde puzzel.’

De kern van de zaak is deze. Hoofdlijn van het kabinetsplan inzake rekeningrijden is dat de kosten van het autorijden variabel worden gemaakt. Het bezitten van een auto wordt goedkoper, ermee rijden wordt duurder. Dat laatste varieert dan ook nog naar tijd en plaats. De fiscale techniek hierachter is dat de bpm en de wegenbelasting verdwijnen (of in elk geval een stuk lager worden), en dat de overheid rekeningen gaat sturen voor...