Moeten wij de opdracht aan Al-Ahzar om de islam in de wereld te prediken wantrouwen? Of is die opdracht vergelijkbaar met de opdracht die onze eigen grondwet geeft aan de Nederlandse krijgsmacht om de internationale rechtsorde te bevorderen?

Op 22 november was Mohamed Morsi de held van het Midden-Oosten, nadat hij Israël en Hamas naar een bestand in de Gaza-oorlog had weten te praten.

Op 23 november schrikte hij de wereld op met het intussen beruchte decreet waarbij hij zichzelf boven de wet plaatste. Weg heldendom, behalve natuurlijk bij de eigen Moslimbroederschap.

Morsi’s verweer is simpel: zijn decreet was nodig om te voorkomen dat rechters uit het Moebaraktijdperk de totstandkoming van de nieuwe Egyptische grondwet zouden dwarsbomen. ‘Tijdelijk,’ want zodra de grondwet via een referendum is aangenomen zal Morsi zichzelf weer gedragen zoals het hoort.

Het is het oude liedje: revoluties moeten altijd een handje worden geholpen door iets stouts te doen. Heel vaak is dat...