DSB en AOW; het waren de economische hersenkrakers van afgelopen week. Op het eerste gezicht hebben ze niets met elkaar te maken. Nader beschouwd vertellen het DSB-debacle en de AOW-verhoging dezelfde verhalen over onze economie. Het eerste verhaal gaat over kwetsbaarheid, het tweede over macht. Want wat is de massa machtig, als het erop aankomt.

Eerst die kwetsbaarheid. DSB en AOW laten zien dat de fundamenten van onze economie fragieler zijn dan we denken. Banken kunnen failliet, ook in Nederland. Bestaande zekerheden, zoals pensioen met 65 jaar, kunnen worden weggenomen met een Haagse pennenstreek. Het zijn ontluisterende ervaringen. Wat voelde als een degelijk pand, gefundeerd op rotsvaste waarden, blijkt een kaartenhuis, gebouwd op louter vertrouwen en conventies.

Dan die macht, het tweede onderliggende verhaal bij het DSB-debacle, en – vooruitlopend op de komende verkiezingen – ook bij de AOW. De ondergang van DSB demonstreert de macht van de massa. De bank is pas acuut in...