De derde generatie Turkse Nederlanders heeft minder contacten met autochtonen dan hun ouders en grootouders. Wat is er gebeurd in afgelopen vijftig jaar?

Maandagavond. Sporthal De Vang in Zaandam. Pannenkoek! Krentenbol! De hele wedstrijd hebben de jonge supporters van Genclik United uit Zaandam hun zaalvoetbalteam fanatiek in het Turks aangemoedigd, maar nu ze dreigen te verliezen van het tweede van Flügel, lopen de gemoederen hoog op en klinkt er vanaf de Turkse kant van de tribune af en toe wat Nederlands doorheen. Schóp dan man! Wat ís dat nou?

Genclik United is een jonge Turkse club. Bij Flügel spelen uitsluitend Hollanders. De tribune is een weerspiegeling van het veld, behalve dan dat er bij de aanhang van Flügel een paar moeders en vriendinnen van de spelers op de bankjes zitten. Bij Genclik alleen maar mannen en jongens uit de buurt, op één na allemaal Turks. Het wordt 6-4 voor de Hollanders. Of er talent bij zit, vraagt één van de jonge Turkse supporters na...