Maandag 17 december sprak Jan Pronk de jaarlijkse Dr. J.M. Den Uyl-lezing uit, in De Rode Hoed in Amsterdam. Hieronder vindt u de uitgebreide versie van de lezing. Onderaan vindt u tevens de integrale video-registratie.

Twintig jaar geleden hield Soedjatmoko de eerste Den Uyl lezing [1] Toekomst der vrijheid, zo luidde de titel. Daarin schetste hij de grote uitdagingen waarvoor de wereld zich zag gesteld: een bevolkingsgroei die de draagkracht van het wereldwijde milieu te boven ging, toenemende armoede en ongelijkheid, en wereldwijde volksverhuizingen. Het is een wereldwijd belang, aldus Soedjatmoko, dat het Westen “de articulering van haar eigen toekomstvisie plaatst binnen het kader van een tegelijkertijd ontwikkelde visie op het voortbestaan van het menselijke ras, in veiligheid en menselijke waardigheden, en op de globale leefbaarheid van onze planeet.” [2]

Wat heeft dat met vrijheid te maken? Individuen, maar ook landen en culturen zullen op verschillende wijze...