Minister van Justitie Jeff Sessions getuigt vaak en graag van zijn geloof. Het moet hem daarom pijnlijk hebben getroffen dat zeshonderd van zijn christelijke geloofsgenoten hem beschuldigen van ‘kindermishandeling’, ‘rassendiscriminatie’ en ‘schending van de kerkelijke doctrine.’ De Methodistenkerk, waar Sessions lid van is, kan hem niet schorsen, maar de briefschrijvers eisen wel een stevig ‘pastoraal gesprek’ met Sessions.

Sessions verdedigde het uiteenrukken van migrantengezinnen aan de grens met een beroep op Romeinen 13, waarin staat dat mensen de wetten van de overheid moeten gehoorzamen omdat God die gegeven heeft. Juist die bijbeltekst is in christelijke kringen onderdeel van een pijnlijk verleden, omdat het in 1850 tot een breuk leidde tussen christelijke voor- en tegenstanders van de slavernij.

Ook andere kerkgenootschappen en joodse en islamitische organisaties bekritiseerden het beleid van de regering-Trump. Zelfs witte evangelicalen roerden zich,...