Non-fictie / Pim Fortuyn

De genreaanduiding ‘biografie’ ontbreekt op voorplat, titelpagina en achterplat van Leonard Ornsteins boek De jonge Fortuyn. Wel staat in de uitgebreide personalia in de achterflaptekst dat de auteur in 2014 hoopt ’te promoveren op de biografie van Pim Fortuyn’. In het ‘Voorwoord’ duidt Ornstein zich bovendien verscheidene keren aan als biograaf, zelfs nadrukkelijk als ‘onafhankelijk biograaf’. In een vraaggesprek met de Volkskrant antwoordt Ornstein op de slotvraag hoeveel delen de levensbeschrijving zal beslaan: ‘Nee, de uiteindelijke biografie wordt één boek, een proefschrift waarop ik in 2014 hoop te promoveren (…).’

Die opmerking geeft inzicht in de status van Ornsteins boek. De jonge Fortuyn telt 207 pagina’s. Met aftrek van de stamboom van de familie Fortuyn, de verantwoording, de noten, de bibliografie, het dankwoord en het personenregister, kom ik op 182 pagina’s. Geen omvang die de publicatie van een biografie in delen rechtvaardigt. Want De...